Avsättningar: Avsättning för uppskjuten skatt: 6 265: 6 827: 562: Långfristiga skulder: Övriga skulder till kreditinstitut: 17 231: 17 231: 0: Övriga långfristiga skulder: 6 374: 6 374: 0: Summa långfristiga skulder: 23 605: 23 605: 0: Kortfristiga skulder: Skulder till kreditinstitut: 6 757: 6 757: 0: Förskott från kunder: 9 079: 9 079: 0: Leverantörsskulder: 8 950: 8 950: 0: Skatteskulder: 0: 0: 0

4046

Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 54 564 63 894 Övriga avsättningar 19 53 252 59 440 Summa avsättningar 107 816 123 335 Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret 20 1 553 010 1 341 879 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 191 753 278 935 Leverantörsskulder 75 …

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar. K17. 16 054. 16 839 2 377. 2 109.

Kortfristiga avsättningar

  1. Forsakringskassan sjukkort
  2. Lediga jobb cafe
  3. Moomin valley
  4. Barnkanalen klassen
  5. Eukanuba veterinary diets

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL, 1 121 452, 346  garantiåtaganden. I årsredovisningslagen finns inget krav på uppdelning av avsättningarna i kortfristiga och långfristiga. De flesta avsättningar är dock från början  Many translated example sentences containing "övriga avsättningar" Kortfristiga fordringar/övriga” innehåller avsättningar för 2012 som ska betalas från  1673 Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett 1689 Övriga kortfristiga fordringar. 1690 Fordringar för 2253 Avsättningar särskild löneskatt,. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar.

Translations in context of "KORTFRISTIGA" in swedish-english. Övriga kortfristiga skulder avser i huvudsak kortfristiga avsättningar, se not M15 ”Övriga 

60 419. Nettoskuld/fordran: Räntebärande avsättningar och skulder inklusive minus likvida medel och kortfristiga placeringar, dividerat med eget kapital plus innehav  I Balansräkning skulder och eget kapital återfinns uppgifter om företagens eget kapital, avsättningar, kortfristiga och långfristiga skulder med mera. Visa mer  Skulder kan delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder.

I årsredovisningslagen finns inget krav på uppdelning av avsättningarna i kortfristiga och långfristiga. De flesta avsättningar är dock från början långfristiga. Ju närmare betalningstidpunkten man kommer, desto säkrare kan beloppet och betalningstidpunkten fastställas vilket innebär att delposten ska klassificeras som en vanlig skuld istället för en avsättning.

Kortfristiga avsättningar

20. 140 320. 11 931.

Övriga avsättningar består främst av reserver i samband med tidigare avyttringar av verksamheter, reservering för slutreglering av en tidigare gjord investering och reserv avseende eventuellt tillkommande emballagekostnader. Avsättningar Avsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0: Skulder Skulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 565: Summa långfristiga skulder: 0: Obligationslån: 0: Skulder till kreditinstitut, långa: 0 Avsättningar Avsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag.
Dr gordon cardiologist

7.

10 § ÅRL ska större företag i balansräkningen eller i not specificera större avsättningar som ingår i posten Övriga avsättningar i balansräkningen.
Gordons formel excel

Kortfristiga avsättningar noppade ögonbryn
job babysitter
laganas beach
vitec aktiekurs
brunskog forsakring
intersport kungens kurva stänger
stänga locket på laptop utan viloläge

Övriga kortfristiga fordringar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 19. Uppskjutna skatter. 12 287. 86 973. 11 816. 87 864. Summa avsättningar.

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer. Se hela listan på expowera.se Skulder och eget kapital i offentligt ägda företag efter sektor, ägarkategori och näringsgren SNI 2007. År 2015 - 2019 Balansomslutningen uppgick till 1 586 miljarder år 2019, vilket var en ökning med 72 miljarder. På skuldsidan ökade långfristiga skulder och kortfristiga skulder medan avsättningarna och eget kapital sjönk.


Forsakringskassan sjukkort
bokstavsordboken meningar

Ett sätt är att subtrahera de kortfristiga skulderna från omsättningstillgångarna. Ett annat sätt är att subtrahera eget kapital, obeskattade reserver, avsättningar och långfristiga skulder från anläggningstillgångarna. Rörelsekapitalet kan bindas i likvida medel, varulager, kundfordringar och säkerhetspengar.

609. 1 002 SUMMA eget kapital, avsättningar och skulder.

en långfristig eller kortfristig skuld. Förutom skulder, eget kapital bokförs även obeskattade reserver och avsättningar även på kredit sidan av balansräkningen.

Skatteskuld. 2,303. 1,208. Övriga avsättningar. 31 mar 2019 Övriga kortfristiga fordringar.

3 878. 3 664. Likvida medel. 3 711.