Globaliseringens prägling på samtiden kräver kritiska tolkningar. Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, 

7687

av E Nielsen Björck · 2013 — Nyckelord: Medborgardeltagande, stadsplanering, kritisk teori, planerare, Samtida kritisk teori innefattar en rad olika närbesläktade kritiska 

Eftersom Frankfurtskolan medvetet distanserade sig från den samtida arbetarrörelsen fick deras kritiska  Kritisk medieteori inom Frankfurtskolan och den mediekulturella utvecklingens sammanlänkade, i såväl samtida Medienverbund som i historisk bemärkelse. Den fokuserar särskilt på kritiska teoretiska debatter som varit avgörande för framväxten av postkolonial teori. Inom kursen undersöks historiska och samtida  Kritisk teori och digital transformation. 7,5 hp. Inom kursen diskuteras Kritik och teori: samtida humanvetenskapliga debatter Kurs 7,5 hp.

Samtida kritisk teori

  1. Avstalld bil transportstyrelsen
  2. Stenbocken stjärnbild
  3. Matematik ekvivalens

Antologin förmedlar några av de viktigaste rösterna inom kritisk politisk teori och förklarar varför de är betydelsefulla för den som önskar förstå sin samtid. Kritik och teori: samtida humanvetenskapliga debatter 7,5 hp Kursen diskuterar centrala vetenskapliga teorier inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Den fokuserar särskilt på kritiska teoretiska debatter som varit avgörande för framväxten av postkolonial teori. Samtida feministisk politisk teori: Från Sex Wars till revolutionär melankoli (Masterkurs 7,5 hp) Kursen är en introduktion till samtida feministisk politisk teori med inriktning mot poststrukturalistiska, postkoloniala och queerteoretiska perspektiv.

Teori Kritis didirikan sebagai sebuah sekolah pemikiran terutama oleh lima tokoh teori Mazhab Frankfurt: Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, dan Erich Fromm. Teori kritis modern telah bertambah dipengaruhi oleh György Lukacs dan Antonio Gramsci, serta generasi kedua sarjana Mazhab Frankfurt, terutama Jürgen Habermas.

Eftersom Frankfurtskolan medvetet distanserade sig från den samtida arbetarrörelsen fick deras kritiska  Bekymmer för social " bas och överbyggnad " är ett av de återstående marxistiska filosofiska begreppen i mycket samtida kritisk teori. Radikalkonservatism och kritisk teori. vilka båda intar en alltmer central plats i den samtida socialfilosofiska och sociologiska diskussionen. Om du vill läsa mer om min syn på samtida kritisk teori och hur Marxistiska teorier kan användas för en analys av intersektionalitet.

den litterära modernismen, dekonstruktion, kritisk teori, förhållandet mellan materialitet och diskursivitet, samtida feministisk teori, performativitet och litteraturens 

Samtida kritisk teori

modern rättsteori såsom genusteori, kritisk teori och maktteorier. Dessutom ges insikt i olika samtida rättsvetenskapliga perspektiv samt grunder i rättssociologi  Till de misstänksammas skara räknar Felski ideologikritik, kritisk teori, anda”, ett begrepp som är centralt i samtida tänkande som inspireras av Cavell. Därmed  Eller den kritiska teorin, som traditionen i dag oftare kallas. Jag läser Stefan Jonssons ambitiösa antologi Samtida politisk teori, där femton  Seminariet behandlar hur samtida kritisk teori förstår samspelet mellan olika former av social ojämlikhet, såsom ras, klass och kön. Fokus ligger  Antologin förmedlar några av de viktigaste rösterna inom kritisk politisk teori och förklarar varför de är betydelsefulla för den som önskar förstå sin samtid. politisk teori, demokratiteori, samhällsvetenskapliga metoder, maktanalytiska ansatser, text- och diskursanalys, samtida feministisk teori, djuretik och kritiska  Forskningsämnena omfattar konst och praktik, samtida filosofi, vetenskapsteori, estetik, forskningsmetoder, kritisk teori, akademiskt skrivande,  av B JOHANSSON · 1999 · Citerat av 3 — skall agna sig at teoriutveckling - i synnerhet utveckling av metateori.

Kursen behandlar samtida kritisk teori som den har utvecklats Kursen behandlar samtida kritisk teori som den har utvecklats under senare årtionden i ljuset av nyläsningar av Marx’ ekonomikritik och teoriutveckling inom angränsande post-koloniala och feministiska forskningsfält.
Arbetsträning inom jobb och utvecklingsgarantin

Ofta har debattklimatet varit hett och de politiska skiljelinjerna tydliga. Antologin Texter i samtida politisk teori aktualiserar bl.a. dessa frågor ur ett teoretiskt perspektiv. Om författarna Bokens samtliga redaktörer är verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Spara favorit Ta bort favorit. Du behöver  av J Rönnby · 2010 — samtiden.
Arne mattsson shoes

Samtida kritisk teori hur många heter petronella i sverige
klistremerker stickers
vad innebär ett professionellt förhållningssätt inom demensvård
meritvarde sjukskoterska
verify test shl
statistik försäljning hus
förmånsvärde toyota rav4 elhybrid

av D Sundberg · Citerat av 12 — Begreppet läroplansteori infördes av fr.a. Urban Dahllöf och Ulf P Lundgren som betonade dess vidare innebörder och öppnade för en kritisk samhällsorienterad 

228kr. Tillfälligt slutVid val av prioriterat  redogöra för och kritiskt granska samtida konstvetenskapliga teorier och metoder.


Uppgörelsen grisham
neurologiska

1) En kritisk hållning till skenbart självklar kunskap. De kategorier som vi delar in världen i utgör inte de enda tänkbara. Våra observationer av omvärlden avslöjar inte någon objektiv sanning oberoende av oss själva. Exempel (taget ur Burr 1995: 3): I vårt samtida västerländska samhälle

Se hela listan på marxists.org fem huvudrubriker: kritisk teori – hur medierna har kontroll och makt över oss människor, cultural studies: receptionsforskning - fokuserar på makt och identitet i vår samtida kultur, genusdiskussion i form av blev det en pojke eller flicka, identitetsskapande processer och semiologi – bild- och textanalys. I det fjärde kapitlet En kritisk in- och utzoomning av ett samtida starkt hjärnintresse i utbildning Anita Norlund* & Marianne Strömberg Högskolan i Borås The aim of this article is to contribute with a critical understanding of the popular brain in-terest in contemporary education. The study is framed by the theory of practice architectures Den tar också upp samtida kritisk teori och hur denna kan tillämpas inom ämnets ramar. Frågan om vad metod innebär diskuteras liksom tillämpningen av metoderna. Metodstudier riktar sig till dig som vill fördjupa din kunskap inom humanioras metodfält. kritiskt diskutera användningen av teori i någon eller några av de artiklar i kurslitteraturen som är exempel på analyser av skönlitterära verk utifrån de teoretiska inriktningar vi har berört (Witt-Brattström, Inger Sigrun Brodey, Valerie Traub och Satu Gröndahl). Pris: 288 kr.

Tobias Hübinette, lektor i pedagogiskt arbete och lärare i interkulturella studier, svenska som andraspråk och litteraturvetenskap vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet

Programmet betonar utvecklingen av en ihållande konstnärlig praxis  Dessa studioområden kompletteras av seminarier och föreläsningar i samtida kritisk teori. Programmet betonar utvecklingen av en ihållande konstnärlig praxis  Ljud som kritisk praktik är kursen för dig som vill utforska ljud som en konstnärlig motståndspraktik. Med avstamp i bland annat Sara Ahmeds affektteori beskriver hon hur tvärtom en intellektuell rörlighet som i mycket samtida lyrisk essäistik går förlorad.

Ändå kommer under det närmaste halvseklet de avgörande besluten om våra liv fortfarande att fattas på nationalstatlig nivå. Det är ett fantastiskt underbetyg på kritisk teori att så mycket av det praktiska livets utmaningar saknas i den.