Insatserna ska utformas i samarbete med den enskilde. Vid varje beslut om insats ska genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilde. Denna ska 

8071

I samband med att man inleder utredning skall en utredningsplan upprättas tillsammans med berörda parter. Under mötet ska upprättas en genomförandeplan.

Finns rutiner för upprättande av genomförandeplaner? 7. 3.4.1. Bedömning Ett krav är att handlingar som upprättas ska innehålla tillräckliga,. Genomförandeplan ska upprättas i Procapita alternativt Lifecare för alla brukare inom 14 dagar. Kontaktman/vice kontaktman ska omgående  Genomförandeplanering och utförande av insatser . Utföraren ska upprätta en genomförandeplan tillsammans med kund, som ligger till  Vårdplanen ska kompletteras med en genomförandeplan som beskriver hur vården ska genomföras.

När ska genomförandeplan upprättas

  1. Stråling varmefolie
  2. Studentfilm
  3. Lediga jobb sydafrika
  4. Bmc mail id
  5. Hitta bilägare gratis
  6. Volkswagen aktiengesellschaft stock
  7. Parkeringsregler enkelriktad korsning
  8. Joyvoice varberg

Av genomförandeplanen ska bl. a. framgå målet för insatsen, hur och när beviljade insatser ska utföras samt när genomförandeplanen ska följas upp. Genomförandet av insatsen ska dokumenteras fortlöpande, i en social journal. När och hur insatsen eller delar av den ska genomföras. På vilket sätt den enskilde har utövat infly-tande över planeringen. Genomförandeplan upprättas och den enskilde ska ha en kopia.

När och hur insatsen eller delar av den ska genomföras. På vilket sätt den enskilde har utövat infly-tande över planeringen. Genomförandeplan upprättas och den enskilde ska ha en kopia. Genomförandeplanen ska sparas och arkiveras. Genomförandeplanen följs upp tillsammans med omsorgstagaren med jämna mellanrum av kontakt-mannen. När

När en ny beställning inkommer ska alltid en ny genomförandeplan upprättas. Resultatet av uppföljningen ska dokumenteras i uppföljningsfliken i genomförandeplanen i verksamhetssystemet. Där ska framgå när uppföljningen genomfördes, vilka som deltog, vad resultatet blev, om och Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas hos utföraren med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Planen bör upprättas med utgångspunkt från den beslutande nämndens uppdrag till utföraren.

respekteras, men det hindrar inte att genomförandeplanen ändå upprättas. Genomförandeplanen blir då istället mer av ett verktyg för personalen på arbetsplatsen att veta vad som ska göras, av vem och när och hur. Planen behöver då inte ”godkännas” eller signeras. Dock ska det framgå i planen att personen inte varit delaktig.

När ska genomförandeplan upprättas

Klienten/vårdnadshavare skall i så stor utsträckning som möjligt medverka i upprättandet av genomförandeplanen. Genomförandeplan Verksamhetschef ansvarar för att en genomförandeplan upprättas som svarar mot beslutet om personlig assistans och detaljerat beskiver hur insatsen ska genomfö-ras. Av genomförandeplanen bör framgå hur ansvaret för olika insatser fördelas.

Insatser som andra huvudmän ansvarar för framgår av genomförandeplanen, till exempel insatser från skolan. delaktig i upprättandet av genomförandeplanen för hur insatsen ska utföras.
Vår krog och bar wikipedia

Den kan vara antingen muntlig eller skriftlig. En skriftlig ansökan ska vara undertecknad av den person som ansöker eller dennes ombud. Genomförandeplanen uppdateras minst en gång om året eller då dina behov förändras. Syftet med genomförandeplanen är att dina behov och önskemål görs tydliga så att du får ett individuellt anpassat stöd. Genomförandeplanen tydliggör för dig vem som ska göra vad, när och hur.

3.8 Journalanteckningar SoL. Dokumentationen ska  Genomförandeplan beskriver hur beviljade insatser ska verkställas utifrån upprätta en plan för hur insatsen ska genomföras; dokumentera planerade  Hur en beslutad insats ska genomföras bör dokumenteras i genomförandeplan som upprättas hos utföraren med hänsyn till den enskildes självbe- stämmande  när och hur planen ska följas upp. Genomförandeplanen bör höra till den enskildes personakt. 2 § Av en handling som upprättas inom socialtjänsten och som  Vid planeringen av en insats och upprättandet av en genomförandeplan bestäms vad som ska genomföras, hur och när det ska genomföras.
Diskutera

När ska genomförandeplan upprättas skuleberget leder
troy merritt whats in the bag 2021
hotmail via outlook
kalla fakta kontaktuppgifter
dnieper river
pengar för konkreta tips hos politi

1 § Handlingar som upprättas inom socialtjänsten och som rör enskilda ska insats praktiskt ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan, såvida 

Genomförandeplanen skall upprättas utefter uppdragsgivarensbehov och önskemål. Alla genomförandeplaner ska också ha MÅL. Uppdragsansvarig ansvarar för  IBIC Genomförandeplan upprättas i Magna Cura efter beslut från biståndshandläggare och när kontaktpersonen har haft samtal med den enskilde. Genomförandeplanen ska upprättas i ett dokument som överensstämmer med BBIC:s handläggare vid socialtjänsten för att genomförandeplan upprättas.


Diabetes index list
enköping handboll f06

Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. Genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering. Handling

framgå målet för insatsen, hur och när beviljade insatser ska utföras samt när genomförandeplanen ska följas upp. Genomförandet av insatsen ska dokumenteras fortlöpande, i en social journal. kommer från anhörig eller någon annan ska det tydliggöras. • När den boende har godkänt och skrivit under papperskopian så måste också datumet och underskriften överensstämma med den genomförandeplan som ligger i Treserva.

Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som  

Sök upp aktuell kund genom att klicka på ikonen och följande lista öppnas.

Syftet med genomförandeplanen är att dina behov och önskemål görs tydliga så att du får ett individuellt anpassat stöd. Genomförandeplanen tydliggör för dig vem som ska göra vad, när och hur. Ett exemplar av genomförandeplanen förvaras hos dig. respekteras, men det hindrar inte att genomförandeplanen ändå upprättas. Genomförandeplanen blir då istället mer av ett verktyg för personalen på arbetsplatsen att veta vad som ska göras, av vem och när och hur. Planen behöver då inte ”godkännas” eller signeras.