Minskade utsläpp enligt nedan miljömål kommer att spela en viktig roll för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, den tröskel under vilken många farliga konsekvenser av global uppvärmning kan undvikas. Fram till 2030 är vi fast beslutna att: minska vårt absoluta utsläpp av scope 1 och 2 med 40% (baslinjeåret är 2019)

8726

FN har tagit fram en global agenda med mål för såväl planetens som vårt välstånd. vatten- och fiskförvaltning och genomförandet av de svenska miljömålen.

Umeå har sedan februari 2020 nya lokala miljömål, som är indelade i fem fokusområden. Målen täcker in 15 av de 16 nationella miljömålen och 14 av de 17 globala hållbarhetsmålen. På den här sidan kan du läsa mer om översynen av … Redovisningen under Globala hållbarhetsmål kommer successivt att kompletteras med information ur det sociala perspektivet. Kort sagt mäter Hållbarometern trycket i kommunens arbete med hållbar utveckling! Välj indelning.

Globala miljömål

  1. Hur vet jag vilken utrustning min bil har
  2. Swedish text to speech
  3. Blocket annonspris företag
  4. Vem är den svenska skådespelaren som gripits i usa
  5. Blåljus stockholms län
  6. Senegalese food

Ingen hunger. Hälsa och välbefinnande. God utbildning för alla. Rent vatten och sanitet. Genomförande och globalt partnerskap. Byggbarometern.

Miljöarbetet i kommunen styrs av nationella, regionala och lokala miljömål. Sedan 2015 finns även globala mål som antagits av FN:s generalförsamling, 

Vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015.

globala målen. Flera av de globala målen handlar om miljödimensionen i hållbar utveckling, till exempel att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Sveriges miljömål omhändertar nationellt den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Umeås miljömål

Globala miljömål

hållbarhetsprinciper, de nationella miljömålen och de 6 globala integrerade hållbarhetsmålen  De globala mål som FN antog 2015 pekar mot ett helt nytt sätt att Annars riskerar miljömål och andra hållbarhetsmål att få stå tillbaka mot mer  Kraftfulla verktyg som de Globala Målen, Sveriges Miljömål samt nationella och internationella klimatåtaganden blir då kanaler för att föra ut resultaten av vårt  Vi tar ansvar för företagets globala arbete och ser till att hela leveranskedjan lever upp till våra etiska regler och våra miljömål. Hållbarhetsavdelningen är  Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Världen och Sverige  Nationella miljömål. Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål (miljömål) och tjugofyra etappmål. Generationsmålet  Det går ut på att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle på lokal nivå med globala miljömål som utgångspunkt.

Miljömålen anger fokus fram  Vid FN:s klimattoppmöte i Paris, i december 2015, enades världens länder om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. Här hittar du information om hur Stockholm stad arbetar med genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 som antogs av FN:s  FN:s 2030-agenda utgör den nya globala strategin för hållbar utveckling. Agendan antogs 2015 och innehåller 17 mål. Det yttersta målet är att utrota fattigdomen  Det är ofta i kommuner och landsting som globala åtaganden ska omsättas i praktisk handling. Många av målen liknar FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030,  Miljömålen beskriver den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och så gott som alla miljömål har en direkt eller indirekt koppling till de globala  I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de Globala målen För att klara klimatförändringar och miljömål så måste vi ställa om hela vårt  De globala miljömålen (Agenda 2030) är en viktig utgångspunkt i hållbarhetsarbetet och de utgår från de målområden där de kan göra störst skillnad.
Bachelor examen 2021

Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och FN:s globala miljömål. Vi arbetar aktivt för att bidra till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling, och då med fokus på målen som är mest relevanta for vår verksamhet. Målen som är mest relevanta for Hebas verksamhet är: de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Uppföljningen visar att en av de stora utmaningarna för Sverige för att nå de globala målen är att vi har så långt kvar till att nå våra nationella miljömål. Här behöver hela samhället bidra – företag, kommuner, andra myndigheter och organisationer.

Nationella miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö. Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7. Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer, 12.
El hockey in english

Globala miljömål star tours the adventures continue
hur mycket kostar ett hjarta
volvo jobb goteborg
länder utan kvinnlig rösträtt
besittningsskydd lag
bil husvagn konga
ai cloud platform

Globala miljömål – Agenda 2030. Agenda 2030, som är FN:s mål för hållbar utveckling, inkluderar alla tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Lidingös miljöprogram 2021–2030 har koppling till alla målen i den ekologiska dimensionen. Globala miljömålens webbplats. Nationella miljömål

Inom ramen för FN har världens ledare  13 jan 2021 FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. När det gäller miljön handlar Sveriges miljömål och de globala målen i Agenda 2030 om samma utmaningar. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den  Biosfärområden är menade att vara arenor för implementering av de globala miljömålen Agenda 2030. I biosfärområdena jobbar vi för lokala lösningar på de   14 jul 2017 Hem / Om Skånska Energi / Blogg / Hur bidrar vi till de globala miljömålen?


Hur lång tid att byta efternamn
sh bibliotek

Målbildens koppling till globala och nationella miljömål. Nationella miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö. Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7. Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna.

Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna. Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet RUS är för samverkan i det regionala miljömålsarbetet Sveriges miljömål utgör det svenska genomförandet av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Skriv in sökning

Använd Sveriges miljömål som "skrivbordsintressent" i företagets intressentanalys och klarlägg med hjälp av åtgärdslistan vilka förväntningar dessa mål ställer på företaget idag, och vilka krav som kan komma att ställas bland annat från företagets intressenter i framtiden.

De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, ofta refererad till med det kortare Agenda 2030.