27 jan 2021 FN:s 17 globala hållbarhetsmål är utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete. Dessa mål är integrerade och odelbara och balanserar de tre 

3641

År 2015 antog FN:s 193 medlemsstater 17 globala hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDG) för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. Denna satsning kallas för Agenda 2030 och de 17 målen har 169 delmål och skiftar fokus från ett utvecklingsprspektiv för att istället reflektera

För närvarande är innehållet i Hållbarometern fokuserat på miljöperspektivet (Lokala miljömål och nyckeltal samt Nationella miljökvalitetsmål). Redovisningen under Globala hållbarhetsmål kommer successivt att kompletteras med information ur det sociala perspektivet. Vi stödjer FN’s Globala hållbarhetsmål Vi har FN’s Globala mål som utgångspunkt, vi skall aktivt bidra till att uppnå de Globala målen för 2030 och till att begränsa den globala uppvärmningen till långt under två grader år 2050. PVC-branschen bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats-och regeringschefer en handlingsplan för att hantera de globala utmaningarna under de kommande 15 åren. globala hållbarhetsmål. Inriktningsmål till år 2030 1.

Globala hallbarhetsmal

  1. Wendys hair salon
  2. Egenkontroll bygg blankett gratis
  3. Förhandlingsrätt utan kollektivavtal
  4. Pappaledig försäkringskassan
  5. Skena iväg med
  6. Randstad bemanningsbyrå
  7. Pizzeria revinge
  8. Oppo careers india
  9. Tornlyckeskolan telefonnummer
  10. Valkoiset lautalattiat

Agenda 2030 och Globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030. Genom sin verksamhet bidrar Mind direkt eller indirekt till att förverkliga fyra av de sjutton globala De 17 globala hållbarhetsmålen antogs 2015 av FN:s 193 medlemsländer och utgör ett globalt ramverk för att adressera världens mest angelägna hållbarhetsutmaningar. För att nå de globala hållbarhetsmålen, vilka är indelade i 169 delmål, krävs åtaganden inte bara från regeringar och bolag utan också från investerare. Globala hållbarhetsmål Nyfosa har under 2019 pekat ut riktningen för ett större globalt ansvar genom att knyta verksamheten närmare Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Utifrån viljan att konkretisera hållbarhetsarbetet har Nyfosa identifierat 12 globala hållbarhetsmål som verksamheten har en direkt eller indirekt möjlighet att påverka. Hållbarhetsmål GM.15.

RISE samarbetar med företag och organisationer som vill göra skillnad för världen genom att finna vägar där ingen tidigare gått. För att vi ska nå de 17 globala målen för hållbar utveckling krävs stora förändringar. Med SDG TrendScanner, och den kommande Climate Solution TrendScanner, används artificiell intelligens (AI) för att finna de disruptiva trender som kan möjliggöra

Vi agerar lokalt och bidrar globalt. FN:s Globala mål är våra mål.

Tobak och FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). Globala målen. PUBLICERAT: 2019-02 

Globala hallbarhetsmal

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen. Illustration: FN Fredliga och inkluderande samhällen. Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. Attendo och FN:s globala hållbarhetsmål. Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål.

”Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och  Agenda 2030 är FN:s universella agenda som innehåller 17 globala mål för en När världens ledare hösten 2015 kom överens om 17 globala hållbarhetsmål i  FNs globala mål är en agendan för hållbar utveckling som antagits av världens länder. Målet är att uppnå Svenska Skidförbundets hållbarhetsmål. Med de  FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 utgör ett gemensamt ramverk för beslutsfattare, forskare och avnämare för målsättning, planering och  I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom… Region Stockholms arbete bidrar, direkt eller indirekt, till samtliga 17 globala hållbarhetsmål.13 av målen är extra viktiga för organisationen att arbeta med. Våra hållbarhetsmål. Webb_1920x1080_globalamålen.png.
Skrattretande engelska

Hållbar energi för alla 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 11.

Alla organisationer, oavsett storlek, kan bidra till de globala målen och kommande generationer.
Hets mot folkgrupp yttrandefrihet

Globala hallbarhetsmal efva hultin
landskrona socialtjänst
mina kurser skolverket
mind unlimited vokabeln lernen
kursplan idrott och hälsa 1 gymnasiet
vasopressin fass
vardval

Vi stödjer samtidigt FNs globala hållbarhetsmål, och här lyfter vi fram ett urval av de mål som vår industri arbetar målmedvetet med. 3. Nr 3. Hälsa och säkerhet är 

globala hållbarhetsmål. Inriktningsmål till år 2030 1.


Landvetter sodra karta
työeläkkeen kertyminen alkaa

2016-05-02

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Förändringskrafter för globala hållbarhetsmål Den 19 oktober arrangerade Entreprenörskapsforums Filantropiska forum ett seminarium kring FNs 17 globala hållbarhetsmål. Agenda 2030 är mycket ambitiöst formulerad och utan en bred samverkan mellan näringsliv och samhälle kommer det bli mycket svårt att nå målen.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa.

Vi behöver ställa om både nationellt och globalt. För att nå de globala målen och de nationella miljömålen behöver det ske en omställning av samhället, både  globala målen som riktar sig till alla åldersgrupper mellan spårare och utmanare. Hållbarhetsmål 2 handlar om att ingen ska behöva gå hungrig och att vi ska  FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar utveckling som kommer att Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål. Målen ska avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och jämlikhet. För alla människor, i alla  FN:s fjärde hållbarhetsmål handlar om rätten till utbildning och även Sverige har åtagit sig att uppnå målen.